KMEŇ: ČLÁNKONOŽCE

Článkonožce (Arthropoda) sú najpočetnejším kmeňom živočíchov. Ich telo je zložené z rôzneho počtu navzájom nezhodných článkov - heteronomná segmentácia. Prvotná telesná dutina gastruly a druhotná telesná dutina navzájom splynú a druhotne sa vytvorila nepravá telesná dutina mixócel. Vzniká hlava, hruď a bruško, prípadne sa hlava a hruď môže spojiť do hlavohrude alebo výnimočne všetky tri časti tvoria jeden celok (napr. roztoče).

 

Telo článkonožcov je pokryté pokožkou, na ktorej je chitínová kutikula niekedy  prestúpená uhličitanom vápenatým (CaCO3) alebo oxidom kremičitým (SiO2). Kutikula je produkovaná epidermou a sa skladá z troch častí:

  1. epikutikula, tenká povrchová pigmentovaná vrstva;

  2. exokutikula, vrstva chitínu s trámčekovou štruktúrou a systémom jemných vertikálnych kanálikov;

  3. endokutikula, spodná vrstva so striedavým uložením chitinózno-bielkovinových fibríl (táto štruktúra dosť pripomína preglejku).

Pohyb jedincov zabezpečujú končatiny, ktoré sú článkované, pričom jednotlivé časti sú spojené kĺbom. U niektorých jedincov nastala premena predných končatín na tykadlá a hryzadlá, pričom typické končatiny zostávajú na hrudi. Na chrbtovej časti sa vyskytuje jeden alebo dva páry krídel.

Dýchacie orgány sú rozmanité. Niektoré dýchajú celým povrchom tela, iné tvoria žiabre, pľúcne vaky alebo vzdušnice.

Cievna sústava je druhotne otvorená. Druhy, ktoré dýchajú vzdušnicami, majú cievnu sústavu silne potlačenú a zostáva z nej len chrbtová cieva.

 

Tráviaca sústava začína ústnym otvorom, ktorý je rôzne modifikovaný v závislosti od spôsobu výživy (hryzavý, bodavý, sací a pod.).

Rozmanité je aj vylučovanie článkonožcov. Môžu nimi byť tykadlové (antenálne) alebo čeľustné žľazy alebo malpigiho žľazy.

Nervová sústava je ovplyvnená procesom cefalizácie. V hlave sa nachádza primitívny mozog. Viaceré fyziologické funkcie, ako je napr. zvliekanie atď., sú usmerňované pomocou hormónov.

Väčšina článkonožcov je oddeleného pohlavia. Vývoj prebieha väčšinou cez larvu.

1.   vývojový stupeň: Prvoústovce (ProtostomiaGastroneuralia)

5.   kmeň: Článkonožce (Arthropoda)

1.   podkmeň: Trilobitovce (Trilobitomorpha)

2.   podkmeň: Klepietkavce (Chelicerata)

1.   trieda: Pavúkovce (Arachnida)

2.   trieda: Hrotnáče (Merostomata)

3.   podkmeň: Kôrovce (Crustacea), (Žiabrovce (Branchiata) )

1.   trieda: 

4.   podkmeň: Viacnôžky (Myriapoda)    (Vzdušnicovce (Tracheata)) 

 

1.   trieda: Mnohonôžky (Diplopoda)

2.   trieda: Stonôžky (Chilopoda)

                                   5.   podkmeň: Hmyz (Insecta)

Táto fotogaléria je prázdna.

Táto fotogaléria je prázdna.

Táto fotogaléria je prázdna.

Táto fotogaléria je prázdna.

Táto fotogaléria je prázdna.

Táto fotogaléria je prázdna.

Táto fotogaléria je prázdna.