Podkmeň: Trilobitovce

Trilobitovce (Trilobitomorpha) žili v prvohorách na dne morí a dnes ich poznáme len zo skamenelín. Telo bolo dvoma pozdĺžnymi brázdami rozdelené na tri laloky a bolo rovnomerne článkované. Každý článok niesol pár dvojvetvových končatín.pdk: trilobitovce