Využitie e-learningu v príprave na hodiny biológie v tematickom celku "Cytológia"

Vážení študenti, tento formulár slúži na monitoring významu e- learningu v príprave žiakov na hodiny biológie. Pre zistenie skutočného stavu je nevyhnutné, aby ste odpovedali pravdivo a objektívne. Vaše odpovede budú štatisticky spracované a anonymné.

  Biológia pre 3 .ročník

botanický systém

protista

zoológia bezstavovcov

cytológia