podkmeň: Viacnôžky (Myriapoda)

 

Trieda: Mnohonôžky

Mnohonôžky (Diplopoda) sú vzdušnicovce s pretiahnutým, na priereze valcovitým telom, ktoré býva spravidla pancierované (v pokožke je hrubá vrstva CaCO3). Hlava je okrúhla s pomerne krátkymi hryzadlami a so skupinou jednoduchých očiek. Články tvoriace trup sú zdvojené, a preto každý článok nesie dva páry končatín a dva páry stigiem. Vyústenie pohlavných ústrojov je v prednej časti tela. Sú oddeleného pohlavia, vývoj prebieha cez larvu. Mnohonôky patria k významným tvorcom humusu. Ich potravou sú najmä tlejúce rastlinné materiály. Niektoré druhy sú škodcami kultúrnych rastlín.

Mnohonôžka z rodu Iulus je typickým zástupcom mnohonôžok. Dosahuje dĺžku 16-45 mm. Je dôležitým zástupcom pôdnej makrofauny požierajúcej tlejúce rastlinné zvyšky. Tieto mnohonôžky sú rozšírené najmä v lesoch strednej Európy. 

Trieda: Stonôžky

Stonôžky (Chilopoda) sú vzdušnicovce s pretiahnutým splošteným telom, ktoré sa skladá z hlavy a trupu. Na hlave je jeden pár tykadiel, jeden pár hryzadiel, dva páry čeľustí a jednoduché očká. Telo sa skladá z pravidelne sa striedajúcich dlhších a kratších nezdvojených článkov nesúcich pár veľkých a silných nôžok. Na predposlednom článku tela je pohlavný otvor. Posledný pár nôh (vlečné nohy) slúži na obranu, preto býva predĺžený, zhrubnutý, pokrytý tŕňmi alebo kliešťovitý.

Stonôžka obyčajná (Lithobius forficatus) má ploché gaštanovohnedé telo s dĺžkou 20-35 mm. Patrí medzi hojne rozšírené druhy strednej Európy vyskytujúce sa od nížin až do horských oblastí. Je dravá. Potravu tvorí rozličný hmyz, pavúky a pod. Samičky vláčia vajíčka jednotlivo so sebou (ako pohyblivé dravce ich neodkladajú a neopatrujú).