kmeň: hubky- porifera

Hubky (Porifera) patria medzi najstaršie mnohobunkové organizmy. Dnes žijúce sa len veľmi málo odlišujú od prvohorných foriem. Pravdepodobne predstavujú slepú vývojovú vetvu.

Hubky sú prevažne morské živočíchy, ale vyskytujú sa aj v sladkých vodách. Žijú prisadnuté o podklad a sú nepohyblivé. Nemajú vyvinuté orgány a ani svalové a nervové bunky. Ich telo tvorí v podstate gastrula. Endodermálnu vrstvu tvoria golierikaté bunky (choanocyty), ktoré zabezpečujú vnútrobunkové trávenie a odvádzajú odpadové látky z tela vyvrhovacím otvorom - osculum. Stredná vrstva medzi ektodermou a endodermou sa nazýva mezoglea, kde sa nachádzajú vápenaté alebo kremičité útvary zabezpečujúce pevnosť hubky, tzv. spikuly. Hubky sú organizmy s veľmi slabou bunkovou diferenciáciou. Väčšina buniek tela hubky sa môže premieňať na bunky iného typu. Keby sme hubku rozkrájali na veľmi malé kúsky, z každého kúsku by vznikol nový jedinec. Majú teda výbornú regeneračnú schopnosť.

U hubiek sa stretávame s pohlavným i nepohlavným rozmnožovaním. Z oplodnených vajíčok vzniká bičíkatá larva planula. Vajíčka môžu vytvárať aj guľovité útvary - gemule, ktoré dokážu prečkať nepriaznivé prírodné podmienky. Kolónie tvoria hubky nepohlavným spôsobom - pučaním.

Poznámka
Gemule majú taktiež spikuly, ktoré svojim tvarom tepelne izolujú bunky uložené vo vnútri. Vytvárajú ich zväčša sladkovodné druhy hubiek, pretože voda v jazerách a riekach (hlavne v miernom pásme) je teplotne počas roka značne variabilná (na rozdiel od pomerne stálej teploty morskej vody). Po zlepšení podmienok z gemule bunky vylezú a dajú základ novej hubke.

Systematické rozdelenie hubiek je založené na chemickej stavbe ihlíc (vápenaté, kremičité, spongínové - org. zlúčenina). Najznámejšou hubkou je morská hubka mycia (Spongia officinalis), ktorej mäkká a pružná kostra sa používa ako špongia na umývanie. V sladkých vodách tvorí tuhé, pórovité a na povrchu slizovité povlaky na kameňoch a dreve hubka riečna (Ephydatia fluviatilis). Hubka jazerná (Spongilla lacustris) žije v stojatých a pomaly tečúcich vodách v symbióze s riasami.

130-131.jpg (561,1 kB)

132-133.jpg (511,4 kB)

úloha: na pomocný papier dopíš k číslam uvedeným na schematickom obraze hubky názov zobrazenej časti