Kmeň: Nepŕhlivce

Fylogenetické vzťahy nepŕhlivcov (Acnidaria) k ostatným skupinám sú nejasné. Stavbou tela pripomínajú pŕhlivce, ale odlišuje ich zreteľný priamy vývin a prítomnosť mezenchýmu, z ktorého vznikajú svaly. V súčasnosti prevláda názor, že ide vlastne o larválne formy doteraz neznámych, resp. vyhynutých živočíchov, ktoré dospievajú, pretože stavbou sú veľmi blízke larve planule. Tento jav sa nazýva neoténia. Niektorí autori ich považujú za východiskovú skupinu pre vývoj druhoústychBilateralia.

Nepŕhlivce nemajú pŕhlivé bunky, nahradzujú ich lepivé koloblasty. Na povrchu tela je 8 pásov lupienkov v podobe rebier (nazývajú sa preto aj rebrovky - Ctenophora), ktoré tvoria zlepené brvy, slúžia na pohyb. Okrem ektodermu a endodermu sa embryonálne zakladá aj mezoderm. Žijú vznášajúc sa v mori, niektoré lezú po dne.

Zaujímavosť
Nepŕhlivce obsahujú až 99% vody a v mori sú dokonca priesvitnejšie ako medúzy. Možno ich zazrieť len náhodou pri určitom lome svetla.

Do tohto málo početného kmeňa patria napr. beroa oválna (Beröe ovata) a venušin pás (Cestum veneris).

 

kmeň: nepŕhlivce- acnidaria