Systém rastlín

podríša nižšie rastliny (thallobionta) 

učebnica stará

riasy 1.jpg (450 kB)                                  
riasy 2.jpg (522,7 kB)
riasy 3.jpg (536,5 kB)
riasy 4.jpg (511,3 kB)
Stielky.doc (22 kB)

učebnica nová

riasy (1).jpg (435,6 kB)
riasy (2).jpg (330 kB)
riasy (3).jpg (388,8 kB)
riasy (4).jpg (419,6 kB)
riasy (5).jpg (341,9 kB)
riasy (6).jpg (407,6 kB)
riasy (7).jpg (432,8 kB)
riasy (8).jpg (259,8 kB)
riasy (9).jpg (333,4 kB)
riasy (10).jpg (343,2 kB)
riasy (11).jpg (298,6 kB)
riasy (12).jpg (261,9 kB)

podríša vyššie rastliny (cormobionta) 

učebnica stará

vyššie rastliny 1.jpg (421,9 kB)
vyššie rastliny 2.jpg (350 kB)
vývojové vzťahy.jpg (138,1 kB)

ryniorasty_rodozmena.jpg (221,2 kB)
ryniorasty_stavba-druhy.jpg (344,6 kB)
ryniorasty, machorasty 1.jpg (394,9 kB)
machorasty 2.jpg (315,6 kB)
machorasty 3.jpg (427,9 kB)
machorasty4 , plavúňorasty....jpg (366 kB)

plav-sladič-praslič.jpg (436,6 kB)
sladič rodozmena.jpg (356,2 kB)
borovicorasty 1.jpg (426,7 kB)

borovic. 2-magnolior 1.jpg (523,9 kB)

borovicorasty 1.jpg (426,7 kB)

magnolior 2.jpg (386,1 kB)
magnolior 3.jpg (294,1 kB)
magnolior 4.jpg (361,1 kB)
magnolior 5.jpg (459,9 kB)
magnolior 6.jpg (411,2 kB)
magnolior 7.jpg (460,1 kB)
magnolior 8.jpg (449,6 kB)

učebnica nová

semenné.jpg (452,5 kB)
borovicorasty (1).jpg (339,2 kB)
borovicorasty (2).jpg (409,7 kB)
borovicorasty (3).jpg (353,7 kB)
borovicorasty (4).jpg (372,2 kB)
borovicorasty (5).jpg (363,8 kB)
borovicorasty (6).jpg (491,7 kB)
magnóliorasty (1).jpg (491,7 kB)
magnóliorasty (2).jpg (374,1 kB)
magnóliorasty (3).jpg (436,7 kB)
magnóliorasty (4).jpg (348,1 kB)
magnóliorasty (5).jpg (351,1 kB)
magnóliorasty (6).jpg (362,4 kB)
magnóliorasty (7).jpg (383,4 kB)
magnóliorasty (8).jpg (309,1 kB)
magnóliorasty (9).jpg (345,2 kB)
magnóliorasty (10).jpg (300,8 kB)
magnóliorasty (11).jpg (277,6 kB)
magnóliorasty (12).jpg (373,5 kB)
magnóliorasty (13).jpg (386,9 kB)
magnóliorasty (14).jpg (356,3 kB)
magnóliorasty (15).jpg (311,4 kB)
magnóliorasty (16).jpg (341,7 kB)
magnóliorasty (17).jpg (350,7 kB)
magnóliorasty (18).jpg (340,1 kB)
magnóliorasty (19).jpg (337,6 kB)
magnóliorasty (20).jpg (328,6 kB)
magnóliorasty (21).jpg (240,8 kB)
magnóliorasty (22).jpg (340,5 kB)
magnóliorasty (23).jpg (285 kB)
magnóliorasty (24).jpg (308 kB)
magnóliorasty (25).jpg (335,3 kB)
magnóliorasty (26).jpg (292,6 kB)