LYZOZÓMY

https://www.biopedia.sk/?cat=bunka&file=lyzozomy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lyzozom

  • sú guľovité štruktúry (živočíšnych) buniek, ohraničené jednou membránou
  • sú najdôležitejšou súčasťou aparátu buniek vykonávajúceho vnútrobunkové trávenie a lýzu (rozklad) rôznych membrán, bielkovín, tukov, cukrov, rôznych bunke vlastných i cudzích štruktúr.

Za normálnych podmienok v bumke prebieha odbúravanie vlastných opotrebovaných štruktúr a rôznych látok výlučne vnútri lyzozómového aparátu bunky. Okrem toho sa tu rozkladajú baktérie, cudzorodé častice a pod.

Na vykonávanie týchto funkcí obsahujú lyzozómy enzýmy, pôsobiace v kyslom pH – kyslé hydrolázy (hydrolytické enzýmy, asi 40 druhov)

Lyzozómový aparát niekedy vykonáva aj totálnu autolýzu celých buniek, keď sa lyzozómy otvoria a natrávia celú bunku (napr. pri programovanej autolýze niektorých typov buniek u rastlín, počas diferenciácie).

Systém vnútrobunkového trávenia sa skladá zo:  odkaz-klikni sem 

  • substrátových vakuol
  • primárnych lyzozómov
  • sekundárnych lyzozómov
  •  terciálnych lyzozómov lyzozómov

Substrátové vakuoly: obsahujú exogénny materiál (ktorý prenikol do bunky – pinocytózou, fagocytózou) alebo endogénny materiál (bunkové organely, membrány...) určený na rozklad.

Podľa materiálu, ktorý sa nachádza v substrátovej vakuole rozlišujeme:

Heterofagozómy obsahujú materiál (substrát) z extracelulárneho prostredia, prijatý pinocytózou, fagocytózou. Ich membrána je z cytoplazmatickej membrány.

Autofagozómy obsahujú materiál (substrát) z vnútrobunkového prostredia – opotrebované štruktúry a materiály. Ich membrána je hlavne z endopzlazmatického retikula, alebo Golgiho aparátu.

Primárne lyzozómy sa vytvárajú z distálnych častí Golgiho aparátu, alebo z GERL. Ich enzýmy sa syntetizujú v granulovanom endoplazmatickom retikule. Sú to lyzozómy s enzýmami, ktoré sú pripravené na proces rozkladu.

Sekundárne lyzozómy po splynutí primárneho lyzozómu so substrátovou vakuolou vzniká sekundárny lyzozóm. V sekundárnych lyzozómoch nastáva samotné odbúranie a natrávenie substrátu lyzozomálnymi enzýmami. Podľa substrátu delíme sekundárne lyzozómy na: heterolyzozómyautolyzozómy.

Heterolyzozómy odbúravajú exogénny materiál, autolyzozómy endogénny materiál.

Terciálne lyzozómy zvyčajne obsahujú len zvyšky rozpusteného obsahu sekundárnych lyzozómov. Vznikajú ako výsledok lyzozomálneho trávenia. Po úplnom vyčerpaní enzýmov obsahujú materiál, ktorý je pripravený na vylúčenie z bunky exocytózou. Pokiaľ tieto lyzozómy pretrvávajú dlhší čas v cytoplazme sú označované ako reziduálne telieska.

V niektorých prípadoch môžu lyzozómy vypudzovať svoj obsah mimo bunky a potom dochádza k tráveniu okolitého tkaniva (predpokladá sa u osteoklastov).