Endoplazmatické retikulum

https://www.biopedia.sk/?cat=bunka&file=er

https://cs.wikipedia.org/wiki/Endoplazmatick%C3%A9_retikulum

Je sieť kanálikov, cisterien a vezikúl, ktoré sa na mnohých miestach navzájom spájajú a prepletajú, zároveň spájajú medzi sebou rozličné organely a povrch bunky s jej vnútrom, ako aj membránami jadra. (Endoplazmatické retikulum je podobné cievnej sústave mnohobunkovcov.) Vyskytujú sa takmer vo všetkých typoch buniek (okrem červených krviniek cicavcov, slabo vyvinuté vo vajcovej bunke).

Endoplazmatické retikulum má významnú funkciu pri syntéze a transporte láto k v bunke, ale aj mimo bunku.

Transportuje H2O, elektrolyty, mastné kyseliny, bielkoviny,...

Endoplazmatické retikulum je stálym zdrojom pre syntézu nových membrán v bunke, predovšetkým svojich vlastných, ale aj Golgiho aparátu, lyzozómov, plazmatickej membrány, zrejme čiastočne i mitochondrií.

komunikácia endoplazmatického retikula s Gplgiho aparátom- (odkaz, klikni sem)

Rozoznávame dva typy endoplazmatického retikula:

 • granulované (drsné)
 • hladké.

Granulované endoplazmatické retikulum

Na cytoplazmatickej strane membrán obsahuje ribozómy. Je v priamom spojení s bunkovými povrchmi i perinukleárnym priestorom. Má väčšinou tvar plochých vakov – cisterien. Je dobre rozlíšiteľné v bunkách syntetizujúcich bielkoviny. V nervových bunkách bolo granulované endoplazmatické retikulum popísané ako tygroidná, alebo Nisslova substancia.

Proteosyntézou v ribozómoch viazaných na membrány endoplazmatického retikula vznikajú sekrečné (exportné) bielkoviny.

 • sérové bielkoviny albumíny, fibrinogén v hepatocytoch
 • gamaglobulín, imunoglobulín v plazmatických bunkách
 • enzýmy tráviacej sústavy: amyláza – slinné žľazy, lipáza, amyláza – bunky pankreasu, pepsinogén – glandulae gastrica propriae

Ribozómy v cytoplazme syntetizujú bielkoviny pre endogénne potreby bunky napr.:

 • bielkoviny súvisiace s procesom diferenciácie a rozmnožovania bunky
 • enzýmy pre špecifické chemické reakcie bunky 
 • hydrolytické enzýmy primárnych lyzozómov

Bielkoviny syntetizované v granulovanom endoplazmatickom retikulu sa dostávajú ďalej do Golgiho aparátu.

Z cisterien granulovaného endoplazmatického retikula sa odškrcujú transportné (intermediárne) vezikuly, putujúce do oblasti Golgiho aparátu, kde splývajú s jeho ploskými vakmi a diktyozómami.

HLADKÉ ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM

Jeho membrány nie sú obsadené ribozómami. Hladké endoplazmatické retikulum nekomunikuje s perinukleárnym priestorom. Má tvar jemných rozvetvených tubulov a vezikúl. Vyskytuje sa v bunkách semenníkov (tvorba testosterónu), bunky žltého talieska (progesterón), bunky kôry nadobličiek (glukokortikoidy), bunky pečene (detoxikácia jedov, metabolizmus cholesterolu, odbúranie liekov).

V priečne pruhovanom svale je veľmi dobre rozvinuté ako sarkoplazmatické retikulum (uvolnenie Ca2+ pri kontrakcii svalu).

Funkciou hladkého endoplazmatického retikula je:

 • transport látok v bunke
 • syntéza lipidov, lipoproteínov, steroidov
 • detoxikácia, glykogenolýza, degradácia rôznych telu vlastných i cudzích látok
 • metabolizmus cholesterolu

Hladké endoplazmatické retikulum môže voľne prechádzať v granulované endoplazmatické retikulum, hlavne za stavu zvýšenej proteosyntézy.