RIBOZÓMY

https://www.biopedia.sk/?cat=bunka&file=ribozomy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ribozom

https://sk.wikipedia.org/wiki/Riboz%C3%B3m

  • Zabezpečujú proces syntézy bielkovín – proteosyntézu.(odkaz- klikni sem)
  • Ribozómy sú or­ganely mierne vajcovitého tvaru.
  • Z chemického hľadiska sú zložené z  rRNA a bielkovi­novej zložky približne v pomere (1:1)(rRNA až 63%
  • Skladajú sa z veľkej a malej podjednotky.
  • Veľká je približne guľovitá, menšia diskovitá alebo čiapočkovitá.
  • Menšia podjednotka je miestom pripojenia a translácie mRNA, väčšia zodpovedá za uvoľnenie novosyntetizovaného proteínu.

 V bunke sú lokalizované: (odkaz- klikni sem)

  • na membránach granulo­va­ného endoplazmatického retikula
  • v mitochondriách a plastidoch,
  • najčastejšie sa však nachádzajú voľné v cytoplazme, a to ako solitárne monozómy a v skupinách (5 – 8) ako polyzómy – iba takto je možná proteosyntéza. Nachád Rozhodujúci význam pri tvorbe ribozómov má jadierko. Tu sa syntetizuje rRNA, ktorá sa spája s ribozómovými bielkovinami (bielkoviny  budúcich ribozómov sa syntetizujú na polyzómoch v cytoplazme a prechádzajú do jadra) a tvoria pred­ribozómy – východiskové podjednotky, ktoré po prejdení cez jadrové póry do cytoplazmy sa menia na proteosynteticky aktívne ribozómy.