VŠEOBECNÁ ŠTRUKTÚRA BUNKY

Z pozorovaní štruktúry bunky sa zistilo, že niektoré bunkové štruktúry sú prí­tomné vo všetkých typoch buniek všeobecná štruktúra bunky a niektoré sú špecificky prítomné iba u určitých buniek.

K všeobecnej štruktúre bunky patria:

1. bunkové povrchy:

a, plazmatická membrána je biomembrána, ktorá reguluje príjem látok do bunky a ich výdaj z bunky, prijíma informácie z prostredia a tak sa podieľa na správaní bunky.

b, bunková stena – je pevná štruktúra ktorá určuje tvar buniek a má aj ochrannú funkciu.

2. cytoplazma – vytvára prostredie pre život bunkových organel.

3. bunkové organely – ich prostredníctvom bunka vykonáva takmer vštky životné funkcie.

4. cytoskelet – vnútorná kostra bunky

5. bunkové inklúzie – zásobné látky, odpadové látky alebo medzipro­dukty metabolizmu vo forme zrniečok, kryštálikov alebo kvapôčok.

 

Podľa štruktúry a niektorých ďalších vlastností (stavba jadra, organely...) delíme bunky na:

a, prokaryorické

b, eukaryotické

Prokaryotické bunky majú jednoduchšiu štruktúru jadra a cytoplazma nie je delená biomembránami. Prokaryotické bunky sú vývojovými predchodcami buniek eukaryotických.