GOLGIHO APARÁT

https://www.biopedia.sk/?cat=bunka&file=golgihoaparat

https://cs.wikipedia.org/wiki/Golgiho_apar%C3%A1t

Je tvorený súborom všetkých diktyozómov bunky.

Diktyozómy sú tvorené systémom hladkých membránových jednotiek, ktoré tvoria rôzny počet spoštených vakov – sacculov (= cisterien endoplazmatického retikula). Počet sacculov v diktyozóme je zvyčajne 5 – 7 (môže ich byť až 20). Sacculi sa spravidla na okrajoch rozširujú na Golgiho vezikuly a väčšie Golgiho vakuoly, ktoré sa postupne oddeľujú a putujú do cytoplazmy. To svedčí o sekrečnej úlohe Golgiho aparátu.

Sacculi sa vyznačujú výraznou polaritou: 

  • jedna strana je vypuklá –konvexná (proximálna, nezrelá),
  • druhá preliačená – konkávna (distálna, výstupná).

Na konvexný povrch sacculov transportné vezilkuly granulovaného endoplazmatického retikula prinášajú do Golgiho aparátu produkty syntetizované v granulovanom endoplazmatickom retikulu. Zároveň sú aj membránovým materiálom. V distálnej časti sa nachádzajú vezikuly a vakuoly rôznej veľkosti, ktoré obsahujú sekrečný materiál syntetizovaný v Golgiho aparáte – prosekrenčné granuly. Pri putovaní k cytoplazmatickej membráne dozrievajú, čím sa menia na sekrečné granuly.

Golgiho aparát nie je schopný syntézy membrán, strata membrány na dislálnej strane sacculov sa musí nahradiť pridaním nového membránového materiálu. Náhradu zabezpečuje najbližšie paralelne ležiaci sacculus, a postupne až k prvému sacculu, ktorý na svojej konvexnej strane dostáva membránový materiál z granulovaného endoplazmatického retikula.

Golgiho aparát dodáva membránový materiál do plazmatickej membrány. (pri procese exocytózy) 

klikni- odkaz 1- stavba GA, vezikuly

klikni- odkaz 2- exocytóza, transport vezikúl

 

Funkcia Golgiho aparátu

  • je v úprave produktov syntetizovaných granulovaným endoplazmatickým retikulom. Úprava spočíva napr. v odštiepovaní častí molekúl, zmene štruktúr vyšších rádov bielkovín, naväzovanie nebielkovinových častí na bielkoviny.
  •  zabezpečuje transport upravených produktov, buď v rámci bunky alebo mimo bunky
  • zúčastňuje sa tvorby lyzozómov.
  • v rastlinnej bunke sa zúčastňuje tvorby bunkovej steny.

 

GERL (Golgi – associated Endoplazmatic Reticulum which formes Lysosomes)

Predpokladá sa, že to je časť hladkého endoplazmatického retikula lokalizovaná v blízkosti distálneho povrchu Golgiho aparátu. Je miestom produkcie lyzozómov.