jednoklíčnolistové- prehľad druhov

oddelenie: magnóliorasty-trieda: jednoklíčnolistové- čeľaď: ľaliovité

oddelenie: magnóliorasty-trieda: jednoklíčnolistové- čeľaď: lipnicovité

oddelenie: magnóliorasty-trieda: jednoklíčnolistové- čeľaď: vstavačovité

oddelenie: magnóliorasty-trieda: jednoklíčnolistové- čeľaď: arekovité