dvojklíčnolistové- prehľad druhov

oddelenie magnóliorasty: trieda-dvojklíčnolistové: čeľaď-ružovité

oddelenie magnóliorasty: trieda-dvojklíčnolistové: čeľaď-bôbovité

oddelenie magnóliorasty: trieda-dvojklíčnolistové: čeľaď-ľuľkovité

oddelenie magnóliorasty: trieda-dvojklíčnolistové: čeľaď-kapustovité

oddelenie magnóliorasty: trieda-dvojklíčnolistové: čeľaď-astrovité

oddelenie magnóliorasty: trieda-dvojklíčnolistové: čeľaď-mrkvovité