Podkmeň: Plášťovce

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1%C5%A1%C5%A5ovce_(tax%C3%B3n)

Charakteristickým znakom plášťovcov (Tunicata) je plášť (tunika), do ktorého je obalené telo. Plášť je produktom pokožky a je tvorený z tunicínu, látky chemicky podobnej celulóze. Sú to výlučne morské živočíchy.

Prisadnutým životom žijú ascídie. Majú súdkovitý tvar s dvoma otvormi, jedným prijímacím a druhým vyvrhovacím. Nervovú trubicu a chordu majú len ich larvy. Nervovú sústavu u dospelého jedinca tvorí nervová uzlina ležiaca medzi prijímacím a análnym otvorom. Ďalším primitívnym znakom plášťovcov je otvorená cievna sústava.

K ďalším zástupcom patria vršovky, veľké 0,5-3 mm. Vršovky majú chordu po celý život. Do tohto podkmeňa zaraďujeme aj salpy.

 

  • trieda salpy (Thaliacea)

  • trieda vršovky (Appendicularia, Larvacea, Copelata)