Podkmeň: Kopijovce, Cephalochordata

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kopijovce

Kopijovce (Bezčrepovce (Acrania) sú morské živočíchy žijúce v pobrežných vodách teplých morí. Je to malá skupina živočíchov, ktoré si chordu uchovávajú po celý život. Kopijovec rybkovitý (Branchiostoma lanceolatum) je asi 8 cm veľký, má priesvitné telo, tvarom pripomína rybku.

Žije zahrabaný v piesčitom dne. Miecha je uložená v chrbtovej časti nad chordou. Mozog nie je vytvorený. V miechovom kanáliku sú roztrúsené vo veľkom množstve Hesseho očkátvorené zo svetlocitlivých buniek. Sú to oči podobné primitívnym očiam ploskavcov. Z miechy vybiehajú nervy obvodovej nervovej sústavy.

Cievna sústava je uzavretá, chýba však srdce, ktoré je nahradené pulzujúcou časťou brušnej cievy.

Vylučovacím ústrojom je asi 100 párov nefrídií umiestnených nad hltanom. Kopijovce sú oddeleného pohlavia. Pohlavné orgány nemajú vývody, zrelé pohlavné bunky sa dostanú do okoložiabrovej dutiny a odtiaľ odchádzajú prúdom vody. Vývoj prebieha cez larvu.