Kmeň: Chordáty

https://sk.wikipedia.org/wiki/Chord%C3%A1ty

Chordáty (Chordata) sú najdokonalejšie organizovanou skupinou živočíchov. Z jednotlivých znakov, ktorými sa chordáty líšia od ostatných živočíšnych kmeňov, sú najdôležitejšie:

  1. Chrbtová struna (chorda dorsalis) je povrazec chrupkovitej hmoty prechádzajúci chrbtovou časťou tela a je základom vnútornej kostry. Chrbtovú strunu majú všetky chordáty. U nižších skupín sa zachováva po celý život a u vyšších skupín je zárodočným ústrojom, ktorý je neskôr zatlačený stavcami vznikajúcimi zo spojiva, ktoré obklopuje chordu. Chorda vzniká vyliačením vrchnej časti endodermu.

  2. Centrálna nervová sústava (miecha a mozog) je uložená na chrbtovej strane a má tvar trubice s vnútornou dutinou - neurocél. (Všetky bezstavovce majú nervový systém uložený na brušnej strane a v jeho stavbe nie sú vnútorné dutiny.) Z centrálnej nervovej sústavy vychádzajú nervy.

  3. Srdce je ústredným orgánom cievneho systému a je uložené na brušnej strane. Cievny systém je uzavretý (okrem plášťovcov).

  4. Žiabrové štrbiny. Stredom tela prechádza tráviaca trubica, ktorá je vo svojej prednej časti, v hltane, prederavená radom priečnych žiabrových otvorov. U vodných chordátov sa žiabrové štrbiny zachovávajú po celý život a u suchozemských sa vytvárajú iba v zárodočnom štádiu.

  5. Telo chordátov je vždy dvojstranne súmerné.

kmeň chordáty.ppt